Nybörjare

Vill du börja spela tennis

Vi har nybörjar kurser för barn 5 till 10 år Play and Stay.

För mer information kontakta Chefs Tränaren Mikael Lindström. 0702-113090

coachmikael@hotmail.com